Rok 2016:

Obec Pinciná Vás srdečne pozýva na oslavy "Dňa obce - pri príležitosti 690.výročia prvej písomnej zmienky", ktoré sa uskutočnia 28.5.2016 so začiatkom o 10.30 hod.-slávnostná svätá omša v kostole Všetkých svätých, o 12.00 hod. koncert Szvorák Katalin v kostole, o 13.00 hod. kladenie venca pri pamätníku padlých, od 13.30 hod guláš pri kult.dome - od 14.00 hod vystúpenie lukostrelcov "Fiľakovskí vlci" za javiskom, od 15.00 hod. kultúrny program: príhovor starostky, Szvorák Katalin, Kelemen G. s dcérami, deti z obce, detský súbor Jánošík, FS Ipeľ, Ing. Korponai s dcérou, spevácka skupina Jázmin z Radzoviec, Folk LC, Agócs A.  Od 18.30 hod. pečená špecialita na ražni, od 20.00 hod. vatra a neskôr malý ohňostroj, od 21.00 hod. tanečná zábava so skupinou Akcent. V kult. dome priebežne od rána bude výstava fotiek obce p. Kelemena L., malieb Timky Revajovej, predstavenie knihy Pinc 690 éve p.Kelemena L. a Ing. Táčika T. a zároveň súťaž žien v pečení koláčov. Predstavená bude tiež knižka profesorov KU, Praha "Cesty k vesnici". Akciu organizujeme :

s finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja

Ďalší sponzori: Agroris, Tibor Soós-SHR, Costruo, Auto Online, Jozef Kelemen, SS-Groupe, Mepos, Autoranč, Kom.poisťovňa, MKP,

S&T Group, EKO Group, Baláž T., urbár, Ing.Kučera, Táčik R. Agrospa, Agrospol, Eurobazalt, Ivan Kamenský, Farkaš R. Phoenix, starostka

Obec Pinciná Vás srdečne pozýva na benefičné divadelné predstavenie Malý Princ - Dieťa v nás, ktoré predstaví divadelný súbor Radostníci pod záštitou OZ Mladí mladým v kultúrnom dome Pinciná dňa 15.5.2016 o 16.00 hod. Výťažok z akcie bude použitý na charitatívne účely.

Obec Pinciná Vás pozýva na 6. ročník brigády ku Dňu Zeme, ktorá sa uskutoční 16.4.2016 so začiatkom o 9.00 hod. pri kult. dome. Pozývame všetkých tých, ktorým nie je ľahostajná čistota obce a jej okolia.

Obec Pinciná sa aj tento rok  zapojí 19.3.2016 od 20.30 hod do 21.30 hod. vypnutím osvetlenia veže kostola a verejného osvetlenia  do Hodiny Zeme.  Pripojte sa do akcie vypnutím svetla na jednu hodinu vo svojich domácnostiach!

Obec Pinciná oznamuje výsledky volieb poslancov do NR SR dňa 5.3.2016 v našej obci:

Počet voličov zapísaných v zozname voličov 192

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili hlasovania  132

Počet platných odovzdaných hlasov             131

Volebná účasť                                             68,75 %

Podiel hlasov pre jednotlivé strany:

SMK-MKP                                                   22,9 %

Most - Híd                                                  19,1 %

SMER - SD                                                  13,7 %

KDH                                                             6,9 %

OĽANO-NOVA                                                6,1 %

SME RODINA                                                 6,1 %

ĽS Naše Slovensko                                         5,3 %

SNS                                                              5,3 %

SAS                                                              4,6 %

Sieť                                                               4,6 %

Strana TIP                                                      1,5 %

KSS                                                               1,5 %

VZDOR-strana práce                                        1,5 %

Obec Pinciná oznamuje svojim občanom, že môžu nahlásiť na Obecnom úrade svojich rodinných príslušníkov, ku ktorým kvôli zdravotnému stavu je potrebné v deň volieb prísť s volebnou urnou do 4.3.2016 15.30 hod., respektíve v deň volieb nahlásiť okrskovej volebnej komisii.

Obec Pinciná oznamuje svojim občanom, že dňa 6.2.2016 o 16.00 hod. sa uskutoční v kultúrnom dome karneval detí v maskách, na ktorý Vás všetkých srdečne pozývame.

Obec Pinciná oznamuje svojim občanom, že dňa 2.1.2016 o 15.00 hod sa uskutoční novoročný stolnotenisový turnaj mládeže a mužov, na ktorých všetkých srdečne pozývame. Ceny do súťaže venuje starostka s manželom.

Rok 2015:

Obec Pinciná oznamuje svojim občanom, že od 28.12.2015 je namontovaný kamerový systém, ktorým máme monitorovaný kultúrny dom a jeho okolie a tiež verejné priestranstvo v strede obce /autobusové zastávky a okolie/. Hodnota kamerového systému 1883,64 € bola financovaná z prostriedkov obce.

Všetkým spoluobčanom želáme požehnané  vianočné sviatky v kruhu rodín a veľa zdravia, šťastia, úspechov v novom roku 2016!

Obec Pinciná oznamuje svojim občanom, že v dňoch 18.,19.,22.12.2015 uskutočňujeme projekt "Vianoce sú o láske" prostredníctvom Nadácie Orange - program Darujte Vianoce 2015. Navštívime našich spoluobčanov nad 80 rokov, chorých s deťmi, ktoré prednesú krátky kultúrny program a odovzdáme im darčeky /kolekcie, vianočné pečivo, oblátky, ovocie/. Tieto darčeky odovzdáme tiež na malom posedení našim pracovníkom na menších obecných službách. Celkový dar z Nadácie Orange je vo výške 257 €, do ktorého prispeli aj darcovia z našej obce - p. Balážová E., Galádová A., Farkaš R., Kelemen Jozef, Farkašová A., Soós T.,Kajlová J., Votoupal J. a Votoupalová V. Dúfame, že potešíme nielen sladkosťami ale i dobrým slovom tých, ktorí to v tomto predvianočnom čase naozaj potrebujú - veď Vianoce sú o láske...

Obec Pinciná oznamuje svojim občanom, že dňa 6.12.2015 o 15.30 hod. sa uskutoční stretnutie detí s Mikulášom v miestnom kostole, na  ktoré Vás srdečne pozývame. Príďte sa zoznámiť s miestom pôsobenia sv. Mikuláša...

Obec Pinciná oznamuje svojim občanom, že dňa 20.11.2015 po 8.00 hod. sa uskutoční v obci zber elektroodpadu - ten treba v celosti vyložiť pred bránu.

Obec Pinciná oznamuje svojim občanom, že v dňoch 2.-3.11.2015 bude pracovník Slovenskej pošty odpisovať stav el. hodín - je potrebné umožniť prístup k el. hodinám.

Obec Pinciná oznamuje svojim občanom, že v dňoch 26.10.2015-11.11.2015 sa uskutoční zber použitého šatstva pre DIAKONIE Broumov v kultúrnom dome v čase 8.00-15.30 hod., resp. v ut.,stredu,piatok,sobotu do 18.00 hod. Veci je potrebné zabaliť do igelitových vriec. Zbierajú sa: letné a zimné oblečenie /dámske, pánske,detské/, posteľné prádlo, uteráky, záclony, látky /min. 1 m2/, prikrývky, vankúše, deky, nepoškodená obuv.

Obec Pinciná srdečne ďakuje všetkým dobrovoľníkom, ktorí pomáhali pri druhej etape modernizácie detského ihriska z dotácie programu BLUE SKY firmy Johson Controls, Lučenec. Celková dotácia činila 1000 USD /t.j. 852,73 €/. Hodnota zakúpených hojdačiek, hracieho domčeka, detského setu na sedenie, lavičiek je 893,52 € - rozdiel 40,79 € hradí obec. Ďakujeme Romanovi Farbiakovi zamestnancovi JC za podanie projektu a všetkým, ktorí boli nápomocní dielu.

Obec Pinciná srdečne ďakuje všetkým vystupujúcim v kultúrnom programe z príležitosti "Mesiaca úcty k starším" - deťom z obce, rodine Korponaiovej, spevokolu Prameň pod vedením Magdalény Miklóšovej z Domova sociálnych služieb Ambra a ďakujeme tiež všetkým, ktorí prispeli k zdarnému priebehu akcie pre našich dôchodcov.

Obec Pinciná srdečne pozýva svojich občanov na kultúrny program z príležitosti "Mesiaca úcty k starším", ktorý sa uskutoční v sobotu 10.10.2015 o 15.00 hodine v kultúrnom dome. V programe vystúpia dobrovoľníci z Domova sociálnych služieb Ambra - Lučenec pod vedením pani Magdalény Miklóšovej a mládež z obce. Po programe bude nasledovať voľná beseda s občerstvením pre dôchodcov a účastníkov programu.

Obec Pinciná  oznamuje svojim občanom, že knižnica pre verejnosť bude v septembri otvorená piatok a v sobotu v čase od 14.00hod. do 18.00 hod a cez pracovné dni v utorok a stredu od 14.00 hod do 18.00 hod.. Zároveň bude otvorená aj pingpongáreň v pivnici KD pre tých, ktorí radšej športujú.

Obec Pinciná oznamuje svojim občanom, že 20.9.2015 o 15.00 hod. sa uskutoční divadelné predstavenie LILIOM od Molnár Ferenca divadlo Thália z Košíc v maďarskom jazyku. Predstavenie sa uskutoční s finančnou podporou Úradu vlády SR na podporu kultúry národnostných menšín. Vstupné je 1 €. Vstupenky je možné zakúpiť na obecnom úrade. Všetkých, ktorí majú radi divadlo, srdečne pozývame!!!

Obec Pinciná oznamuje svojim občanom, že naša obecná knižnica bola doplnená vďaka projektu "Obnovme si knižnicu v Pincinej" z dotácie Ministerstva kultúry SR v sume 500 € a tiež zo spolufinancovania obce v sume 56,15 €  o  86 nových zaujímavých knižiek rôzneho žánru. Majiteľ predajne kníh PHOENIX venoval ďalších 20 kníh do našej knižnice. Veríme, že naši čitatelia si prídu na svoje.

Obec Pinciná oznamuje svojim občanom, že poriadme výlet na termálne kúpalisko v Egri dňa 8.8.2015 s odchodom o 6.30 hod. od kultúrneho domu. Účastnícky poplatok je 3,50 € /príspevok na dopravu autobusom/ na osobu.  Vstupné pre dospelých je 1900 Ft /cca 6,50 €/, pre deti /4-18r./, študentov, dôchodcov je 1600 Ft /cca 5,50 €/, dieťa do 4 r. je zdarma, rodinná vstupenka /2 dosp.+1 dieťa/ je 4900 Ft, rodinná vstupenka /2 dosp.+2deti/ je 6000 Ft, rodinná vstupenka/2 dosp.+3 deti/ je 7100 Ft. Po kúpaní sa zastavíme občerstviť v "Údolí krásnych žien". Prihlásiť sa a uhradiť účastnícky poplatok je možné do 6.8.2015 na obecnom úrade. Všetkých srdečne pozývame!

Obec Pinciná oznamuje svojim občanom - hlavne žiakom a študentom, že knižnica bude počas prázdnin otvorená v utorok-piatok v čase od 10.00 do 14.00 hod.

Obec Pinciná oznamuje svojim občanom, že  poriadame výlet na termálne kúpalisko Podhájska dňa 27.6.2015 s odchodom o 6.30 hod od kultúrneho domu. Účastnícky poplatok je 3,50 € na osobu /ako príspevok na dopravu/. Vstupné pre dospelých je 6,50 €, pre ZŤP 6 € a pre deti od 3 do 15 r. je 4 €. Vstupenky môžeme kúpiť hromadne so zľavou. Prihlásiť sa a uhradiť účastnícky poplatok je možné na obecnom úrade do 25.6.2015. Všetkých srdečne pozývame!

Obec Pinciná pozýva svojich občanov - hlavne deti - na kúzelnícke predstavenie kúzelníka Jariniho z Košíc, ktoré sa uskutoční 21.6.2015 o 16. hod. v kultúrnom dome. Vstupné je zadarmo. Sponzorom predstavenia je Autobazár Online, s.r.o. Pinciná, ktorému týmto ďakujeme!!!

Obec Pinciná ďakuje všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a uskutočnení akcie "Športom oslávime 70. výročie Dňa víťazstva". Ďakujeme sponzorom akcie: Banskobystrickému samosprávnemu kraju za dotáciu vo výške 200 € /honorár za bábkové divadlo, pohľadnice obce, vecné ceny do súťaží/, Komunálnej poisťovni za ceny do súťaží, Autobazáru Autoranč, s.r.o., Pinciná za ceny do súťaží, Karlovej univerzite, Praha, za sladkosti, p. Farkašovi R. za mäso do guláša, p. Soósovi T. za divinu do guláša, urbariátu za drevo na vatru, p.starostke s manželom za vecné ceny do súťaží a sladkosti pre deti a víno na obč.

Obec Pinciná Vás srdečne pozýva na akciu "Športom oslávime 70. výročie Dňa víťazstva", ktorá sa uskutoční 23.5.2015 v kultúrnom dome a na ihrisku. Program je nasledovný:

13.00 hod. stolný tenis mládeže /KD/

13.30 hod. detské predstavenie /KD/

15.00 hod. športové súťaže detí a mládeže /ihrisko/

16.30 hod  súťaže mužov a žien /ihrisko/

17.00 hod. futbalový zápas /ihrisko/

od 17.30 hod. priebežne guláš, občerstvenie /KD/

19.00 hod. lampionový sprievod detí k pomníku padlých

20.00 hod. vatra /pri KD/

21.30 hod. spoločenské posedenie /KD/

pohľadnica Obec Pinciná pre účastníkov

Akciu organizujeme:

s finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja

 

Obec Pinciná usporiada 5. ročník brigády ku Dńu Zeme 25.4.2015 o 8. hod. - začiatok pri kultúrnom dome. Pozývame všetkých tých, ktorým nie je ľahostajná čistota okolia obce a nájdu si čas aj pre ostatných.

Obec Pinciná sa už 4. krát  zapojí 28.3.2015 od 20.30 hod do 21.30 hod. vypnutím osvetlenia veže kostola do celosvetovej akcie  Hodiny Zeme. Verejné osvetlenie tohto roku necháme kvôli bezpečnosti svietiť. Pripojte sa do akcie vypnutím svetla na jednu hodinu vo svojich domácnostiach a pridajte sa tak k miliarde ľudí po celom svete!

Obec Pinciná ďakuje sponzorom: p. Galád D., Farkaš R., Kelemen J., Ing. Kučera S., Marcinek J., Soós T. a starostke s manželom za vecné ceny a sladkosti na detský karneval 2015, ďalej ďakuje p. Kajlovi A. za občerstvenie vo forme fornetti pre deti i ostatných prítomných, študentke Strednej pedagogickej školy Veronike Nociarovej za hudobný doprovod pre deti v maskách, porote v zložení p. Nociarová Marcela, Kelemen L., Kelemen Š.  a ostatným nemenovaným, ktorí sa akoukoľvek formou pričinili o zdarný priebeh tejto tradičnej detskej akcie v poslednú fašiangovú sobotu 14.2.2015. Vďaka patrí aj rodičom, ktorí pomohli svojim deťom pri výbere, či zhotovení zaujímavých masiek a v neposlednej miere deťom v maskách, ktorých bolo tento rok 21.

Výsledky referenda o ochrane rodiny v Pincinej zo dňa 7.2.2015:

Počet oprávnených občanov v zozname na hlasovanie       190

Počet oprávnených občanov, ktorým sa vydali hl. lístky      60

Počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov                 60

%-na účasť                                                                31,57

Otázka:                        "áno" v %                     "nie" v %

1.                                                          91,66                                            8,33

2.                                                          80                                                18,33

3.                                                          81,66                                            16,66

 

Obec Pinciná oznamuje občanom, že detský karneval v maskách sa uskutoční 14.2.2015 o 15.00 hod. v kultúrnom dome. Príďte podporiť túto tradičnú akciu našich detí, ktoré už určite za pomoci svojich rodičov chystajú zaujímavé masky.

Obec Pinciná oznamuje svojim občanom, že dňa 7.2.2015 v čase 7.00hod - 22.00 hod. v miestnej knižnici sa uskutoční referendum o ochrane rodiny, v ktorom môže každý oprávnený volič vyjadriť svoj názor na 3 referendové otázky týkajúce sa rodiny a hlavne detí

 

Rok 2014:

Obec Pinciná želá všetkým svojim občanom pokojné prežitie Vianoc a veľa zdravia, šťastia, lásky, rodinnej pohody do nového roku 2015!

Obec Pinciná oznamuje svojim občanom, že vďaka projektu Nadácie Orange "Darujte Vianoce 2014" sa nám podarilo získať finančný dar vo výške 250 € pre 14 ľudí - jednalo sa o pracovníkov menších obecných služieb a ich deti. Z tohto daru sme zakúpili zimné ošatenie a obuv a v rámci malého predvianočného posedenia v knižnici sme obdarovali 14 našich občanov. Hodnota projektu "Vyčarujme úsmev na tvárach ťažko skúšaných" bola vo výške 277,14 € - na úhradu rozdielu prispela starostka čiastkou 20 € a obec 7,14 €.

Obec Pinciná oznamuje svojim občanom, že dňa 14.12.2014 o 14. hod v kult. dome sa uskutoční ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Pincinej. Zasadnutie je verejné, a preto všetci občania Pincinej sú srdečne pozvaní. 

Obec Pinciná oznamuje svojim občanom,že vďaka dotácii z MV SR vo výške 5600 € sa nám podarilo na štátnej ceste I/50 v našej obci kvôli zvýšeniu bezpečnosti našich obyvateľov zriadiť 2 ks meračov rýchlosti so solárnym napájaním a zrkadlo pred rodinným domom č. 122 v nebezpečnej zákrute. Celkové náklady na projekt činili 5912,93 € - z ktorého spoluúčasť obce bola vo výške 312,59 € /5%/. Dúfame, že sa nám podarí týmto spôsobom znížiť rýchlosť prechádzajúcich áut našou obcou, a tak zvýšiť bezpečnosť našich občanov.

Referendum 7.2.2015 - V obci Pinciná je vytvorený okrsok č.1. Oznamujeme všetkým politickým subjektom, ktoré majú zastúpenie v NR SR a petičnému výboru, aby v termíne najneskôr do 7.1.2015 do 24.00 hod. delegovali do okrskovej komisie na vykonanie referenda vytvorenej na území obce Pinciná 1 člena a 1 náhradníka. Písomné delegovanie sa podáva poštou na adresu: Obec Pinciná, Pinciná č.12, 984 01 Lučenec alebo osobne v úradných hodinách na Obecnom úrade, resp. na e-mailovú adresu: oupincina@stonline.sk. V posledný deň podania 7.1.2015 /streda/ po úradných hodinách bude zabezpečená služba na preberanie delegačiek do 24.00 hod. Telefonický kontakt na službu: 0910922348.

Pinciná, 4.12.2015                                                     Ing. Votoupalová V. - starostka obce

Obec Pinciná pozýva všetky deti do 15 rokov spolu s rodičmi na stretnutie s Mikulášom, ktoré bude 7.12.2014 o 16.00 hod. v kostole. Deti, nezabudnite si pripraviť básničky, pesničky pre Mikuláša, ktorý určite nezabudne na balíčky pre Vás...

Obec Pinciná oznamuje výsledky komunálnych volieb do orgánov samosprávy obcí zo dňa 15.11.2014:

Z počtu oprávnených voličov 193 sa zúčastnilo volieb 122 voličov, čo je 63,2%.

Počet platných hlasov pre starostku obce 108

Počet platných hlasov pre poslancov OZ    121

Starostkou obce bola zvolená Ing. Valéria Votoupalová - 108 hlasov

Poslancami OZ boli zvolení:           Radúz Farkaš - 96 hlasov

                                           Ing. Štefan Korponai - 91 hlasov

                                                  Štefan Kelemen - 90 hlasov

                                                  Ladislav Kelemen - 47 hlasov

                                                  Tibor Soós - 41 hlasov

Náhradníci poslancov OZ:              Michal Vasiľko - 40 hlasov

                                                   Milan Sojka - 38 hlasov

                                           Ing. Viktória Rajťúková - 33 hlasov

                                                   Peter Káka - 32 hlasov

                                                   Tomáš Rajťúk - 29 hlasov  

Obec Pinciná oznamuje svojim občanom, že voľby do orgánov samosprávy obcí sa uskutočnia 15.11.2014 od 7.00 hod do 20.00 hod. v miestnej knižnici, kedy si občania obce zvolia starostu a 5 poslancov OZ.

Obec Pinciná oznamuje svojim občanom, že dňa 7.11.2014 od 12.00 do 13.00 hod sa uskutoční pre záujemcov meranie zrakovej ostrosti očnou optikou zdarma v priestoroch Obecného úradu firmou Anpek očná optika, Banská Bystrica. Zároveň uskutočnia aj predaj a vyhotovenie dioptrických okuliarov za zvýhodnené ceny a je aj možnosť výmeny skiel do vlastného rámu a donáška hotových okuliarov až do domu.

Obec Pinciná Vás srdečne pozýva na divadelné predstavenie mládežníkov z Lupoče pod názvom "Zajace", ktoré sa uskutoční 18.10.2014 o 17.00 hod. v kultúrnom dome. Vstupné je grátis. Pred predstavením od 15.30 hod. budú športové hry detí do 10 rokov na vynovenom detskom ihrisku. Po predstavení sa uskutoční posedenie pre dôchodcov v bufete KD pri príležitosti "Mesiaca úcty k starším".

Oznamujeme občanom, že dňa 8.10.2014 v dopolodňajších hodinách sa uskutoční zber elektro odpadu. Odovzdať možno len kompletné elektrospotrebiče /nie obaly/. Elektro odpad je potrebné vyložiť pred bránu.

Vyhlásenie kandidatúry pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva v Pincinej 15.11.2014

Miestna volebná komisia v Pincinej podľa § 18 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva zaregistrovala týchto kandidátov:

l. Radúz Farkaš, 38 r., SZČO, Pinciná 55, nezávislý kandidát

2. Peter Káka, 35 r., profesionálny vojak, Pinciná 78, nezávislý kandidát

3. Ladislav Kelemen, 60 r., dôchodca, Pinciná 25, SMK - MKP

4. Štefan Kelemen, 57 r., robotník, Pinciná 120, SMK-MKP

5. Štefan Korponai, Ing., 61 r., odborný učiteľ, Pinciná 121, SMK - MKP

6. Tomáš Rajťúk, 23 r., štrudent, Pinciná 122, SDKÚ - DS

7. Viktória Rajťúková, 29 r., doktorand, Pinciná 122, SDKÚ - DS

8. Milan Sojka, 42 r., stolár, Pinciná 95, SMK - MKP

9. Tibor Soós, 48 r., podnikateľ, Pinciná 47, SMER - sociálna demokracia

10. Michal Vasiľko, 44 r., zdravotný pracovník, Pinciná 53, SMK - MKP

 

Vyhlásenie kandidatúry pre voľby starostu obce v Pincinej 15.11.2014:

Miestna volebná komisia v Pincinej podľa § 23 zákona SNR č.346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby starostu obce zaregistrovala týchto kandidátov:

l. Valéria Votoupalová, Ing., 54 r., ekonómka, Pinciná č.30, nezávislý kandidát

Obec Pinciná oznamuje svojim občanom, že vďaka projektu "Bezpečne na cestách" podaného do Nadácie Allianz nám bola poskytnutá dotácia vo výške 1000 € /celkom bolo vybraných 30 obcí na št. ceste I.triedy/ na nákup doplnkového svetelného zariadenia so solárnym napájaním na prechod pre chodcov pri bytovkách. Celková výška 2 ks zariadení, stĺpikov, betónovania bola vo výške 1243,20 € - rozdiel uhradí obec zo svojho rozpočtu. Betónovanie a premontovanie dopravných značiek previedol sponzorsky p. Jozef Votoupal s pracovníkom menších obecných služieb p. Milunom Stefanovičom. Dúfame, že "blikače" prispejú k zvýšenej bezpečnosti našich chodcov a k stlmeniu rýchlosti prechádzajúcich áut.

Obec Pinciná oznamuje svojim občanom, že vďaka projektu starostky a zamestnanca Johson Controls p. Romana Farbiaka, ktorý preložila do anglického jazyka Monika Kelemenová,  nám bola poskytnutá  dotácia z programu BLUE SKY firmy Johson Controls vo výške 1000 USD /723,80 €/ na zrevitalizovanie detského ihriska pri kultúrnom dome. Z dotácie bol zakúpený materiál, z ktorého svojpomocne zostrojil hraciu vežu a doplnkovú stenu na lezenie p. Milan Sojka, hojdačku daroval p.Peter Ďuroš, lano na lezenie a ukotvenie celej zostavy do betonových kociek, zváranie poškodených hojdačiek previedli svojpomocne p. Jozef Votoupal a Ladislav Votoupal, farbenie preliezok a preloženie dreveného chodníka uskutočnili naši VPP: p. Podolská Renáta, Garanová Zuzka, Šalamonová Anežka, Moravčíková Valéria, Šatanová Edita, Kelemen Zsolt a Stefanovič Milun. Celkové náklady činili sumu 830 €. Rozdiel 106,20 € bol uhradený z rozpočtu obce. Veríme, že vynovené detské ihrisko bude slúžiť pre všetky deti obce Pinciná.

Obec Pinciná srdečne pozýva záujemcov - z radov detí, mládeže, dospelých -  na výstavu starých pohľadníc Lučenca, Fiľakova a okolia z r.1900-1945 nášho zberateľa p. Kelemena Ladislava, st., ktorá sa uskutoční 10.8.2014 od 14.00 hod do 19.00 hod. v kultúrnom dome. Vstupné je dobrovoľné. Pre deti je pripravené prekvapenie, ktoré uvidíte, až keď tam prídete...

Obec Pinciná poriada autobusový zájazd do Podhájskej na termálne kúpalisko dňa 16.8.2014 s odchodom o 6.30 hod. od kultúrneho domu. Účastnícky poplatok na dopravu je 3,50 € na osobu. Vstupné na kúpalisko je pre dospelých 6,50 € /pri 10 os. je to 5,33 €/, pre ZŤP 6 €, pre deti od 3-15 r. 4 € /pri 10 os. je to 3,57€/. Termálne kúpalisko s tobogánom má liečivú morskú vodu podobnú vode z Mŕtveho mora a je vybavené výbornými službami. Záujemcovia sa môžu prihlásiť a uhradiť účastnícky poplatok na Obecnom úrade do 14.8.2014.

Obec Pinciná poriada autobusový zájazd do  Bogácsu na termálne kúpalisko dňa 28.6.2014 s odchodom o 6.30 hod. od kultúrneho domu. Účastnícky poplatok na dopravu je 4 € na osobu. Je to vynovené kúpalisko s 9 bazénmi /6 s liečivou vodou, 2 detské, 1 plavecký/, v sobotu tam otvárajú tobogánový komplex a koná sa tiež vínny festival s množstvom sprievodných programov. Vstupné na kúpalisko je pre dospelých 1550 Ft /cca 5,10 €/, deti 4-18 r., študenti VŚ s preukazom 1300 Ft /cca 4,20 €/, dôchodcovia /nad 62r./ 1100 Ft /cca 3,60 Ft, deti do 4r.zadarmo. Po kúpaní sa môžu účastníci zájazdu občerstviť a zabaviť v príjemnom prostredí pivníc Bogácsu a ich festivalu vín Bükkvinfest 2014. Záujemcovia sa môžu prihlásiť a uhradiť účastnícky poplatok na Obecnom úrade do 26.6.2014.

Obec Pinciná ďakuje všetkým, ktorí pomáhali pri organizovaní podujatia "Aj športom sa dá uctiť Deň víťazstva" - predovšetkým za finančnú podporu Banskobystrického samosprávneho kraja vo výške 700 €, vďaka ktorej sme mohli usporiadať vystúpenia: cirkusové show i country koncert a nakúpiť hodnotné ceny pre prvé tri umiestnenia všetkých súťaží: detských i mládežníckych /stolný tenis, atletické súťaže, futbal dospelých a mládeže/, mužských a ženských súťaží. Ďakujeme tiež študentom a profesorom Karlovej univerzity, Praha za ich aktívnu účasť na podujatí i sladkosti do cien. Poďakovanie patrí i ďalším sponzorom podujatia: Komunálna poisťovňa, Ing. Kučera-potraviny, A.Rajťúková - za sladkosti, T.Soós-SHR - za divinu, starostka s manželom - občerstvenie na spoločenské posedenie.

 

Obec  Pinciná

 

Vás pozýva na akciu:

  „Aj športom sa dá uctiť Deň víťazstva“ 

Miesto:        kultúrny dom /KD/ a ihrisko 

Kedy :                      21. júna 2014

Program:  11.00 hod. stolný tenis detí /KD/

                                13.30  hod. show cirkusu Jung z Prahy /KD/

                                15.00 hod. športové súťaže detí a mládeže

                                16.30 hod. súťaže mužov a žien /ihrisko/

                                17.00 hod. futbalový zápas dosp. a mládeže /ihrisko/

                                 17.30 hod. priebežne guláš, občerstvenie /KD/

                                 18.30 hod. lampiónový sprievod detí k pomníku

                                 19.00 hod. country koncert /KD/

                                  21.00 hod. vatra /pri KD/

                                  22.30 hod. spoločenské posedenie /KD/ 

                                  pero s nápisom Obec Pinciná pre účastníkov                                          

Akciu organizujeme:

 s finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja

 

Výsledky volieb do EP dňa 24.5.2014:

Volebná účasť: 20,4 %

Počet hlasov pre jednotlivé strany:

č. 2  KDH  3, č.3 Smer-soc.demokracia 3, č.6 Magnificat Slovakia 2, č. 14 MOST-HÍD 17, č.15 Kresťanská SLOVENSKÁ NÁRODNÁ STRANA 1, č.17 Strana zelených 1, č.19 OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti 1, č.27 Slovenská demokratická a kresťanská únia - demokratická strana 2, č.29 Strana maďarskej komunity - Magyar Közözség Pártja 9 hlasov.

Obec Pinciná oznamuje svojim občanom, že dňa 8.6.2014 o 17.00 hod sa uskutoční divadelné predstavenie Divadla Thália, Košice v maďarskom jazyku "Košice mesto lásky" - "Kassa a szerelem városa", na ktoré Vás všetkých srdečne pozývame. Predpredaj vstupeniek bude na Obecnom úrade od 19.5.2014. Predstavenie sa uskutoční s podporou Úradu vlády SR - kultúra národnostných menšín 2014. Plagáty budú uverejnené na obvyklých miestach a úradnej tabuli.

Obec Pinciná oznamuje občanom, že dňa 24.5.2014 sa uskutočnia voľby poslancov do Európskeho parlamentu v miestnej knižnici v čase od 7.00 do 22.00 hod. Využite svoje právo voľby.

Obec Pinciná ďakuje všetkým, ktorí sa zúčastnili zberu použitého šatstva pre n.o. Pomocný anjel. Vyzbierali a odovzdali sme 560 kg použitého šatstva!

Pokojné prežitie veľkonočných sviatkov pre všetkých obyvateľov obce želá v mene Obecného úradu v Pincinej starostka obce.

Obec Pinciná oznamuje svojim občanom, že v dňoch 28.4. až 4.5.2014 sa uskutoční zber použitého šatstva pre n.o. Pomocný anjel. Plagát je zverejnený na úradnej tabuli a KD. Použité šatstvo je potrebné priniesť do kultúrneho domu v igelitových vreciach, ktoré poskytneme záujemcom na obecnom úrade. Odvoz vyzbieraného šatstva bude 5.5.2014.

Obec Pinciná usporiada v sobotu 5.4.2014 už 4. krát brigádu ku Dňu Zeme, kedy účastníci brigády vyčistia okolie obce od smetí, ktoré pochádzajú od nedisciplinovaných okolocestujúcich. VOK pri kultúrnom dome bude cez víkend aj pre obyvateľov obce k jarnému upratovaniu svojich domovov, nepatrí však do neho plast, sklo, drevo, železo, batérie, elektroodpad, pneumatiky - tieto sú zbierané vrámci separovaného zberu.

Výsledky II. kola voľby prezidenta SR v Pincinej dňa 29.3.2014:

Počet oprávnených voličov:   192

Počet odovzdaných hlasov:   101

Účasť:                                 52,6%

Počty platných hlasov pre:

Fico Robert, doc. JUDr., CSc. 26 

Kiska Andre, Ing.                  75

 

Obec Pinciná sa zapojí 29.3.2014 od 20.30 hod do 21.30 hod. vypnutím osvetlenia veže kostola do Hodiny Zeme. Verejné osvetlenie tohto roku necháme kvôli voľbám prezidenta SR svietiť. Pripojte sa do akcie vypnutím svetla na jednu hodinu vo svojich domácnostiach!

 

 

Obec Pinciná oznamuje svojim občanom, že II. kolo voľby prezidenta SR sa uskutočnia 29.3.2014 od 7.00 hod do 22.00 hod. v miestnej knižnici. Do druhého kola postúpili nasledovní kandidáti:

Fico Robert, doc. JUDr., CSc.

Kiska Andrej, Ing.

Výsledky I. kola voľby prezidenta SR v Pincinej zo dňa 15.3.2014:

Počet oprávnených voličov                      192

Počet odovzdaných platných hlasov         76

%-na účasť                                           39,58

Počty platných hlasov u kandidátov:

Bárdos Gyula                                           26

Fico Róbert, doc.JUDr.,CSc.                      16

Procházka Radoslav, JUDr., PhD.             13

Kiska Andrej, Ing.                                    11 

Kňažko Milan                                             5

Hrušovský Pavol, JUDr.                              3

Čarnogurský Ján, JUDr.                             1

Šimko Jozef, JUDr.                                     1

 

Obec Pinciná oznamuje svojim občanom, že I. kolo voľby prezidenta SR sa uskutoční v miestnej knižnici dňa 15.3.2014 od 7,00 hod do 22,00 hod.

Obec Pinciná oznamuje svojim občanom, že detský karneval sa uskutoční 1.3.2014 o 16.00 hod. v kultúrnom dome. Príďte podporiť deti, ktoré si už za pomoci svojich rodičov určite chystajú zaujímavé masky.

 

Rok 2013:

 

Obec Pinciná želá všetkým občanom pokojné prežitie Vianoc v kruhu Vašich rodín a šťastlivý nový rok 2014!

Obec Pinciná oznamuje deťom a ich rodičom, že Mikuláš príde s darčekmi do kostola 5.12.2013 o 18. hod. Všetkých Vás srdečne pozývame. Obdarované budú deti do 15 rokov /včítane/.

Obec Pinciná oznamuje výsledky jesenného stolnotenisového turnaja mládeže: 1. Róber Kalina, 2. Dávid Šatan, 3. Števo Kalina, 4. Lukáš Farkaš, 5. Marek Kšenzuliak. Rozhodcom bol p. Štefan Kalina.Ceny do súťaže sponzorovala starostka obce.

Obec Pinciná oznamuje, že 30.11.2013 od 16. hod sa uskutoční jesenný stolnotenisový turnaj mládeži v pivnici KD. Zároveň v knižnici bude otvorené pre deti.

Obec Pinciná oznamuje svojim občanom, že 2.12.2013 v dopoludňajších hodinách sa uskutoční zber elektroodpadu. Odovzdať možno len kompletné elektrospotrebiče /nie obaly/. Elektroodpad je potrebné vyložiť pred bránu.

Obec Pinciná oznamuje svojim občanom, že za volebný obvod Lučenec boli zvolení nasledovní poslanci do VÚC: p. Hámorník, p. Csúsz, p. Baculík, p. Pelč a p. Spodniak. Do 2. kola volieb na post predsedu VÚC postúpili p. Maňka a p. Kotleba. Zároveň oznamujeme, že 2. kolo volieb predsedu VÚC sa uskutoční 23.11.2013 od 7.00 do 22.00 hod. v miestnej knižnici.

Obec Pinciná oznamuje svojim občanom, že voľby do VÚC sa uskutočnia 9.11.2013 od 7.00 do 22.00 hod. v miestnej knižnici. Zoznam kandidátov na predsedu VÚC /z 11 kandidátov sa volí 1/ a poslancov za volebný obvod č.6 Lučenec /zo 40 kandidátov sa budú voliť 5/ je vyložený na úradnej tabuli obce.

 

Obec Pinciná týmto ďakuje Banskobystrickému samosprávnemu kraju za finančnú podporu vo výške 300 € na základné vybavenie športového ihriska pre mládež v obci, ktoré nám poskytli podľa VZN č.19/2012. Zakúpili sme z nej  volejbalových stĺpikov, siete, basketbalových košov a lopty.

Obec Pinciná Vás všetkých srdečne pozýva na divadelné predstavenie "Skoro som sa vydal", ktoré nám prídu zahrať mladí divadelníci z Lupoče dňa 12.10.2013 0 15. hod. v kultúrnom dome Pinciná. Vstupné je zadarmo. Vzhľadom k tomu, že predstavenie sa koná v Mesiaci úcty k starším, dovoľujeme si pozvať našich  dôchodcov  nielen na divadelné predstavenie, ale po divadle i na malé občerstvenie v miestnosti bufetu, kde budú môcť medzi svojimi zaspomínať nielen na minulosť, ale porozprávať sa i o súčasnosti.

Upozorňujeme všetkých majiteľov psov na skutočnosť, že podľa platného zákona o veterinárnej starostlivosti č. 39/2007 Z.z. do 30.9.2013 sú povinní zabezpečiť si na vlastné náklady čipovanie svojich psov u svojho veterinárneho lekára. Cieľom je celoplošná evidencia psov. Údaje o identifikácii zvieraťa a vlastníka musia byť vedené v Centrálnom registri spoločenských zvierat. Vzhľadom k tomu, že Obec si tiež spresňuje svoju evidenciu psov, vyzývame všetkých tých, ktorí ešte neodovzdali číslo čipu svojich psov, aby tak neodkladne urobili a nahlásili tieto čísla, resp. priniesli  na Obecný úrad.

Obec Pinciná Vás všetkých srdečne pozýva na zájazd do Egru dňa 7.9.2013 s možnosťou kúpania na vynovenom termálnom kúpalisku - 5 ha areál, kde pribudla krytá časť s 2 bazénmi a oddychovou galériou, tobogán s 3 druhmi šmýkačiek, vynovený radónový bazén, nový detský bazén. Účastnícky poplatok je 4,- € na osobu /ako príspevok do cestovného/. Informácia o vstupnom na termálne kúpalisko: - pre dospelých 1900 Ft /cca 6,50 €/, študent a dôchodca 1600 Ft /cca 5,50 €/, deti do 4 r. zdarma, rodinná vstupenka /2 dosp. a 1 dieťa do 18 r./ 4500 Ft - pričom príspevok na vstupné pre dieťa 700 Ft dostane každá rodina. Po kúpaní sa môžu účastníci zájazdu občerstviť a zabaviť v príjemnom prostredí "Údolia krásnych žien"!Záujemcovia sa môžu prihlásiť a uhradiť účastnícky poplatok na Obecnom úrade do 5.9.2013.

Zverejnenie zámeru zámeny majetku obce z dôvodu osobitného zreteľa -  Obec Pinciná v zmysle §9a, odst.8, písm.e/ zák. č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer zámeny svojho majetku, a to parcely C KN č.61/3 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 158 m2 v k.ú. Pinciná, zapísanej na LV č.207 s Rímskokatolíckou cirkvou, farnosť Boľkovce a jej novovytvorenou parcelou C KN č.61/4 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 158 m2 v k.ú. Pinciná, LV č.125 - vytvorenej geometrickým plánom č.35133864-73/2013 , vyhotoveného p. Kovácsom Tomášom - GEODETI, Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec z dôvodu osobitného zreteľa, ktoré sú dané tým, že zámenou majetku obce a farnosti sa prispeje k účelnejšiemu využívaniu uvedeného majetku, nakoľko obec plánuje s využitím celého svojho nádvoria na športové ihrisko pre mládež a tiež účelnejšiemu usporiadania majetkových pomerov ohľadom na tvar a rozmery pozemkov vo vlastníctve obce a tiež 2. účastníka konania.

Obec Pinciná Vás všetkých srdečne pozýva na zájazd do Tiszaújvárosu dňa 20.7.2013 s možnosťou kúpania na termálnom kúpalisku - 7 ha areál, 5 bazénov s rôznymi atrakciami /hradný bazén, umelá rieka, bazén s umelými vlnami, plavecký, bazén so šmýkačkami/, liečebné bazény /kryté aj vonkajšie/ s 32-38 stupňovou vodou. Účastnícky poplatok je 4,50 € na osobu /ako príspevok do cestovného/. Informácia o vstupnom do termálnych kúpeľov - pre dospelých 1900 Ft /cca 6,50 €/, pre študentov, dôchodcov 1600 Ft /cca 5,50 €/, deti do 4 r.zdarma. Záujemcovia sa môžu prihlásiť a uhradiť účastnícky poplatok na Obecnom úrade do 18.7.2013. Poďte s nami vyskúšať ďalšie z radu zaujímavých kúpalísk.

 

Obec Pinciná Vás všetkých srdečne pozýva na športový deň ku Dňu víťazstva nad fašizmom, ktorý sa uskutoční  v sobotu 11.5.2013 s nasledovným programom:

od 14.00 hod súťaže detí od 12-17r. na ihrisku

od 15.00 hod súťaže detí od 7-11 r. na ihrisku /zároveň detský futbal/

od 16.00 hod súťaž mužov v hode dreveným klátom

od 16.30 hod súťaž žien v hode váľkom

od 17.00 hod futbalový zápas domácich - počas neho súťaže najmenších detí do 6 r.

od 18.00 hod sa podáva guláš s občerstvením pri kultúrnom dome

o   20.00 hod lampiónový sprievod detí k pamätníku padlých a položenie venčeka

o   20.30 hod zapálenie vatry pri kultúrnom dome

od 21.30 hod diskotéka v kultúrnom dome

Na podujatí sa zúčastnia aj študenti Karlovej univerzity, Praha a ich pedagógovia, ktorí sú na antropologickej praxi v našej obci v týždni od 5.5. do 12.5.2013.

 

Ďakujem všetkým, ktorí sa dňa 20.4.2013 zúčastnili brigády ku Dňu Zeme a venovali svoj čas pre iných. Pomohli tak očistiť naše okolie od smetí neporiadnych občanov, ktorých je, žiaľ, v našom okolí ešte stále dosť... Je povzbudzujúce, že najviac brigádnikov bolo z radu detí a snáď je to signál toho, že z nich vyrastie generácia, ktorej životné prostredie nebude ľahostajné...

Oznamujeme občanom, že 20.4.2013 od 9.00 hod. usporiadame 2. ročník brigády ku Dńu Zeme, v rámci ktorej účastníci vyzbierajú smeti z okolia našej obce, a tak prispejú k skrášleniu a spríjemneniu životného prostredia. VOK bude pristavený od piatku do pondelka pri kultúrnom dome a môžu ho využiť všetci naši obyvatelia k tradičnému jarnému upratovaniu svojich domovov. Na brigáde sú všetci tí, ktorým nie je ľahostajné svoje okolie, srdečné vítaní!!!!!

Oznamujeme občanom, že v dňoch 8.-16.4.2013 v priestoroch kult. domu v čase od 8.00 hod. do 15.30 hod sa uskutoční už druhýkrát zber obnoseného šatstva pre n.o. Pomocný Anjel. Zbiera sa: dámske, pánske, detské letné a zimné oblečenie. Posteľné obliečky, uteráky, záclony, závesy, prestieradlá, metrový textil, tkané koberce, periny, hlavnice je treba zabaliť osobitne - najlepšie do igelitového vreca. Môžete tak pomôcť ľuďom, ktorí toto šatstvo môžu potrebovať a šetríte tým aj životné prostredie. Ako minulý rok môže táto zbierka šatstva slúžiť i ako burza detského a dospelého oblečenia pre záujemcov. Plagáty sú vyložené na nástenke, dverách kult. domu, pri autobusovej zastávke.

Pokojné prežitie veľkonočných sviatkov v kruhu rodín želá obyvateľom Pincinej starostka obce!

Oznamujeme občanom, že dňa 22.3.2013 v rámci Svetového dňa vody je možné si dať vo Veolii, Lučenec urobiť bezplatný rozbor vody zo studne - na dusičnany. 0,2-0,5 l vody je treba odniesť vo fľaši v doobedňajších hodinách.

Oznamujeme občanom, že dňa 23.3.2013 sa naša obec už druhýkrát zapojí do celosvetovej ekologickej akcie Hodina Zeme, keď v čase od 20.30 do 21.30 hod. vypneme verejné osvetlenie a osvetlenie veže kostola. Bolo by dobré obmedziť na túto 1 hodinu i osvetlenie v domácnostiach. Je to celosvetová ekologická akcia zameraná na ochranu našej planéty. Veríme, že sme Vás týmto oslovili.

Oznamujeme občanom, že dňa 13.3.2013 sa uskutoční zber elektroodpadu a pneumatík. Stačí spotrebiče a pneumatiky vyložiť pred bránu v čase 9.00 - 11.00 hod.

 

Všetkým našim ženám k MDŽ želáme veľa zdravia, šťastia, lásky, rodinnej pohody!!!!!

 

Dňa 9.2.2013 o 16. hod sa uskutoční v kultúrnom dome "Detský karneval", na ktorý Vás, milé deti a rodičia, všetkých srdečne pozývame. Najoriginálnejšie masky budú ako vždy odmenené vecnými cenami.

Karnevalu sa zúčastnilo 18 detí v vo veľmi pekných a nápaditých maskách, z ktorých 3-členná porota v zložení: p. Káková Eva, Peter Ďuroš a Miška Garanová vyhodnotila prvé tri miesta nasledovne:

1. miesto - maska č.11 - princezná - Lilly Galádová

2. miesto - maska č. 6  - tučniak - Lea Ďurošová

3. miesto - maska č.15 - pirátka - Lara Hanusová

Všetky masky boli ocenené vecnými cenami, ktoré sponzorovali: starostka obce a poslanec p.Káka a tiež sladkosťami, ktoré venovala do karnevalu Obec. Hudbu pre účastníkov karnevalu zabezpečili p. Káka Peter a Veronika Nociarová. Všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a uskutočnení karnevalu patrí srdečná vďaka!!!!!!!

 

 

Dňa 4.1.2013 sa uskutočnil v kultúrnom dome zimný stolnotenisový turnaj detí. Zúčastnilo sa ho 6 súťažiacich a rozhodcom turnaja bol Peťo Káka. Víťazom zimného turnaja sa stal Dávid Šatan /obhájil tak víťazstvo z letného stolnotenisového turnaja/. Na druhom mieste sa umiestnil Róbert Kalina, tretí bol Lukáš Farkaš /tiež obhájil tretie miesto z letného turnaja/.  Štvrté miesto patrilo Števovi Kalinovi, piate Dominike Kákovej a na šiestom mieste skončil Geri Kelemen. Súťažiaci obdržali diplomy a vecné ceny, ktoré venovala do súťaže starostka obce.

 

Rok 2012:

Oznamujeme občanom, že dňa 11.2.2012 usporiada Obecný úrad pre deti do 15 rokov karneval v maskách v miestnom kultúrnom dome so začiatkom

o 15. hodine.  Pre deti sú pripravené zaujímavé ceny. Všetkých Vás srdečne pozývame!!!!!!

Karnevalu sa zúčastnilo 20 detí v maskách, z ktorých porota určila na:

 1. miesto Lara Hanusová /maska č.17 čarodejnica

  2. miesto Lea Ďurošová /maska č.10 princezná/

  3. miesto Jožko Marcinek /maska č.16 Mikuláš/

Všetky masky boli ocenené vecnými cenami a sladkosťami. Osobitnú cenu poroty  za originálnu masku získali maska č.14 Adam Ďuroš /strapec hrozna/ , Kristián Kelemen /č.18 kocúr v čižmách/ a Filip Bize /č.9 šašo/. O hudbu pre detský karneval  sa postaral p. Gabriel Rajťúk, za čo mu patrí poďakovanie.

 Ďakujeme sponzorom detského karnevalu za ceny pre deti - konkrétne p. Kelemen Jozef, p. Piatrik, p. Farkaš Radúz, p.Ing.Kučera Slavomír, p. Baláž Tibor,p. Revajová Gabriela a Ing. Votoupalová Valéria.

 

 

 Oznamujeme občanom, že voľby do Národnej rady SR sa uskutočnia 10.3.2012 od 7.00 hod. do 22.00 hod. v miestnej knižnici.

 

Oznamujeme občanom, že dňa 7.3.2012 bolo vyvesené na úradnej tabuli  formou verejnej  vyhlášky Oznámenie Krajského stavbného úradu v BB o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania podľa §36 ods. 1a4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov ohľadne "Rýchlostnej cesty R2 Lovinobaňa - Tomášovce - Ožďany".

 

 Takto sme volili: Celé Slovensko    Okres Lučenec:           Obec Pinciná:

Účasť:                           59%                   50,80%                      57,65%

Poradie:         1. SMER-SD    44,41%  1. SMER-SD   37,69%  1. SMK-MKP   25,66%

                      2. KDH             8,82%   2. MOST-HÍD 16,44%  2.SMER-SD    24,78%

                      3. OĽaNO          8,55%  3. SMK-MKP   11,83%  3.MOST-HÍD  23,89%

                      4. MOST-HÍD     6,89%  4.OĽaNO          7,32% 4.OĽaNO         7,08%

                      5. SDKÚ-DS       6,09%  5. SDKÚ-DS     4,69% 5.KDH             5,31%

                      6. SaS               5,88%  6.SaS              3,79% 6.SNS              4,42%

Ďalšie politické strany získali pod 5% hlasov. 

 

Oznamujeme občanom, že dňa 24.3.2012 o 9 hod. pri kultúrnom dome je zraz účastníkov brigády ku Dńu zeme, počas ktorej vyčistíme okolie obce od smetí. Od piatku /23.3.2012/ bude týždeň  pri KD pristavený VOK na jarné upratovanie pre obyvateľov obce.

Ďakujeme za aktívnu účasť na brigáde ku Dňu Zeme, počas ktorej sme vyzbierali skoro 1 tonu odpadu z okolia našej obce a pomohli tak k skrášleniu životného prostredia nás všetkých. Brigády sa zúčastnili títo občania obce:

Ing.Farkaš Attila, Farbiak Roman, Ďuroš Peter, Sojka Milan, Káka Peter, Farkašová Agnesa, Šatanová Edita, Šalamonová Anežka,Káková Mária,Sojka Ľubo, Šatan David,Sojková Dominika, Sojková Barborka, Garanová Miška, Garanová Peťa, Kalina Števo, Kalina Róbert, Nociar Tomi, Nociarová Veronika,

Gombala Dominik, Káková Dominika,Šimunková  Veronika, Stefanovičová Klaudia, Stefanovičová Monika a starostka. V ten istý deň odpratávali konáre

z opílenia vŕby aktivační pracovníci: Vasiľko Mišo, Farkaš Pavel, Stefanovič Milun, Kelemen Peter a Kelemen Zsolti.

 

 Oznamujeme občanom, že naša obec sa zapojila do 6. ročníka ekologickej akcie Hodina Zeme. Zajtra 31.3.2012 v čase od 20.30 hod. do 21.30 hod.bude  preto vypnuté verejné osvetlenie obce i osvetlenie kostola. Počas tejto hodiny by bolo dobré, keby vo väčšine domácností  občania zhasli svetlá a porozmýšľali o tom, ako by mohli pomôcť našej Zemi. Za Váš aktívny prístup k Hodine Zeme vopred ďakujeme!

 

 Oznamujeme občanom, že Obecný úrad v Pincinej v spolupráci s n.o.Pomocný anjel organizuje v priestoroch kultúrneho domu v dňoch od 14.5. do 16.5. v čase od 8.00 hod do 15.30 hod zber obnoseného a nepotrebného šatstva. Zbiera sa: dámske, pánske, detské letné a zimné oblečenie, posteľné obliečky, uteráky, záclony, závesy, prestieradlá, metrový textil, deky, tkané koberce, periny, hlavnice. Veci môžu byť aj mierne znečistené, nie však úplne špinavé.

Nezbiera sa: hračky, obuv, domáce potreby, matrace, koberce /okrem tkaných/ a veľmi znečistené veci.

Nepotrebným, obnoseným šatstvom a textíliami môžete pomôcť ľuďom, ktorí ho môžu potrebovať.

 

Oznamujeme občanom, že dňa 19.5.2012 sa uskutoční ku Dńu víťazstva nad fašizmom športové popoludnie s nasledovným programom:

14.30 hod. - futbal detí, súťaže pre najmenších

16.00 hod.- futbal dospelých

18.00 hod. - guláš a občerstvenie pre všetkých

19.30 hod. - lampionový sprievod k pomníku padlých

20.30 hod. - vatra na ihrisku

Obecné zastupiteľstvo a starostka obce Vás všetkých  srdečne pozýva!!

 

Oznamujeme občanom,  že dňa 26.5.2012 poriadame zájazd k MDD do jaskynných kúpeľov Miskolctapolca. Odchod autobusu od kultúrneho domu bude

o 7.00 hod. Príspevok na autobus je u dospelých 4,- € a u detí /do 18 r./ 2,- €. Vstupenky pre deti zabezpečí starostka. Prihlásiť sa  treba do 21.5.2012 na Obecnom úrade. Na netradičné kúpanie srdečne pozývame všetkých záujemcov.

 

 Ďakujeme všetkým občanom, ktorí sa zapojili do zbierky obnoseného šatstva pre n.o. Pomocný anjel, so sídlom v Podbieli na Orave. Som rada, že akcia sa ujala a odovzdaním vyše 50 vriec nepotrebného šatstva sme mohli pomôcť tým, ktorí to potrebujú. Určite to nebola posledná akcia tohto zamerania.

 

Ďakujeme všetkým, ktorí svojím pričinením pomohli zrealizovať akciu Deň víťazstva v našej obci dňa 19.5.2012. Poďakovanie patrí i p. Michálekovi L., ktorí spolu so svojimi jazdcami spestrili program pre deti na ihrisku.

 

Oznamujeme občanom, že na Obecnom úrade je možnosť zakúpenia zľavových kupónov do Egerszalóku /HU/ - cena jedného kupónu je 1,40 €. Kupón neplatí počas prázdnin od 16.6. do 31.8. a počas štátnych sviatkov: 28.5., 23.10., 1.11., 24.-26.12. Platnosť kupónu je do 31.12.2012. Bližšie informácie podáme záujemcom na Obecnom úrade.

 

Oznamujeme občanom, že dňa 24.6.2012 o 17.00 hod.  sa uskutoční v kultúrnom dome divadelné predstavenie Verejné tajomstvo, s ktorým sa predstaví Lupočská divadelná mládež "Strašidlá". Vstup je voľný a všetkých Vás srdečne pozývame!

Oznamujeme občanom, že dňa 30.6.2012 od 14.00 hod. sa uskutoční na miestnom futbalovom ihrisku športové popoludnie pod názvom "Hurá prázdniny". O športové súťaže pre deti i dospelých, dobrý guľáš i občerstvenie bude postarané. Na akcii sa zúčastnia aj profesori a študenti Karlovej univerzity, Praha, ktorým bude končiť týždňová terénna prax v našej obci. Všetkých Vás srdečne pozývame!

 Ďakujeme všetkým, ktorí sa pričinili o zdarný priebeh športového popoludnia pod názvom "Hurá prázdniny" dňa 30.6.2012. Ceny do súťaží detí a dospelých, koncert p. Kelemena G.  a občerstvenie na diskotéku  sponzorovala  starostka obce s manželom,  sladkosťami  pre deti prispeli študenti a profesori KU, Praha, p. Tibor Baláž, p. Kelemen Jozef. Sponzorský príspevok venovala Komunálna poisťovňa, a.s. Poďakovanie patrí všetkým organizátorom /poslancom, zam. OÚ/, pomocníkom z radov študentov KU, Praha, ktorí napriek horúčavám pomohli zvládnuť zaujímavé súťaže, navariť chutný guľáš a vôbec na jedno popoludnie dostať obyvateľov obce na ihrisko. Poďakovanie patrí i gitaristom k táboráku - p. Ing.Korponai Štefanovi a p. Sabacký Milanovi .

 

Dńa 20.7.2012 sa uskutočnila v miestnej knižnici pre deti akcia "noc v knižnici". Zúčastnilo sa jej 9 detí a niekoľko ďalších zvedavcov pod dohľadom našej knihovníčky p. Anny Šóšovej a starostky obce. Po rozhovore o knižkách, kde všetci zúčastnení porozprávali o svojej obľúbenej knižke, nasledovali kvízy, lúštenie tajničiek, spoločenské hry a tiež premietanie filmov z DVD. Deti už skoro ráno  /hneď po príchode rozvozu chleba/ znovu súťažili rôzne slovné hry a vôbec sa im nechcelo ísť domov. Oficiálne ukončenie akcie bolo ráno o 7. hod. Na zvedavé otázky detí, kedy bude znovu akcia "noc v knižnici",  znela odpoveď "dovidenia o rok".

 

Dňa 5.8.2012 sa uskutočnila v miestnej knižnici pre deti akcia "Bájky pre všetkých", na ktorej väčší čítali pre menších bájky a rozprávky. Akcie sa zúčastnila aj naša knihovníčka p. Anna Šóšová a starostka obce. Malé deti za prítomnosti svojich rodičov zvedavo počúvali zaujímavé bájky a rozprávky v podaní svojich starších kamarátov. Poďakovanie patrí deťom: Veronike Nociarovej, Miške Garanovej, Peťke Garanovej, Dávidovi Šatanovi, že sa im podarilo spestriť malým kamarátom nedeľné poobedie!

 

Dńa 31.8.2012 sa uskutoční v kult. dome o 17. hod. predstavenie pre najmenších "Všade dobre, doma najlepšie" v podaní miestnych detí - ochotníkov. Po predstavení budú nasledovať ešte hry pre najmenších a súťaž v maľovaní na asfalte. Všetkých Vás srdečne pozývame.

 

Oznamujeme občanom, že dňa 19.9.2012 v čase od 8.OO do 10.OO hod. sa uskutoční zber elektroodpadu, odovzdať možno len kompletné elektrospotrebiče /nie obaly/. Elektroodpad je potrebné vyložiť pred bránu.

 Oznamujeme občanom, že dňa 29.9.2012 usporiada Obec Pinciná zájazd do termálneho kúpaliska v Egerszalóku, kde je k dispozícii 17 vnútorných a vonkajších bazénov a rôzne druhy sáun - čo umožňuje kúpanie v každom počasí. Odchod autobusu je o 7.30 hod spred kultúrneho domu. Účastnícky poplatok je 4,50 € na dospelú osobu - pre deti do 14 r. a dôchodcov nad 65 r. je účastnícky poplatok 3,50 €. Ďalšie informácie o vstupnom a o termálnom kúpalisku budú podané na Obecnom úrade, kde sa môžu záujemcovia prihlásiť a uhradiť účastnícky poplatok do 26.9.2012.

 Oznamujeme občanom, že pri príležitosti blížiaceho sa 1150.výročia príchodu Cyrila a Metóda na naše územie budú dňa 22.9.2012 v miestnom kostole vystavené relikvie sv. Cyrila v čase od 8.00 hod. do 11.00 hod. Každý z nás má jedinečnú príležitosť pokloniť sa pamiatke spolupatróna Európy a vyprosiť milosti pre svoje rodiny. Táto 3-hodinová pobožnosť bude ukončená sv. omšou s požehnaním.

 Oznamujeme našim dôchodcom, že pri príležitosti osláv Mesiaca úcty k starším sa uskutoční dňa 16.10.2012 o 14.00 hod. v kultúrnom dome kultúrny program žiakov ĽŠU, Lučenec. Srdečne pozývame všetkých našich dôchodcov i na malé občerstvenie po kultúrnom programe. Veríme, že strávite príjemné chvíle v kruhu svojich známych.

 Oznamujeme občanom a hlavne deťom, že dňa 5.12.2012 o 15.30 hod zavíta do nášho kostola Mikuláš a bude rozdávať deťom do 15 rokov balíčky. Všetci ste srdečne pozvaní!!!!

 Oznamujeme občanom, že dňa 21.12.2012 sa uskutočnilo vianočné posedenie v knižnici, kde starostka obce rozdala vianočné darčeky pre 10 detí z rodín  v hmotnej núdzi, ktoré boli zakúpené z úspešného projektu  Obce Pinciná  s názvom "pre radosť v detských očiach" z Nadácie Orange, kde obec získala na nákup školských pomôcok, hračiek,  šatstva a obuvi pre deti sumu 300 € z Nadácie Orange, ku ktorým ešte prispela obec 10%, t.j. 30 € z rozpočtu a 5% , t.j. 15 € prispela starostka obce. Deti si tak mohli prevziať spod vianočného stromčeka v  knižnici užitočné darčeky, ktoré im vyčarili úsmev na ich tvárach, čo bolo aj hlavným cieľom tohto úspešného projektu. Ďakujeme Nadácii Orange za výber nášho projektu!!!!

Oznamujeme občanom, že dňa 21.12.2012 boli tiež odovzdané vianočné darčeky, ktoré obec získala od darcov z organizácie ADRA Slovensko pre 15 detí z rodín v hmotnej núdzi a osamelých matiek. Zástupcovia tejto organizácie  osobne priviezli hodnotné darčeky a kolekcie  pre tieto deti a tiež spoločenské hry do miestnej knižnice, ktoré budú k dispozícii všetkým deťom. Srdečná vďaka patrí pánovi Bališovi st. i pánovi Bališovi ml., celej organizácii ADRA Slovensko za tieto vianočné darčeky. V mene obce Pinciná im želám veľa zdravia, síl do ich záslužnej činnosti!!!!!

 

 

 

Rok 2011:

Oznamujeme občanom, že v mesiaci marec 2011 boli upravené cesty a rigoly firmou Kolek, s.r.o., Lučenec - z prostriedkov protipovodňových škôd.

Oznamujeme občanom, že v mesiaci apríl 2011 boli vyspravené výtlky miestnych komunikáciií firmou Kolek, s.r.o., Lučenec - z prostriedkov protipovodňových škôd.

Oznamujeme  občanom, že od 20.5.2011 je zriadený na Obecnom úrade  pre obyvateľov Pincinej samostatný počítač s prístupom na internet počas úradných hodín. Záujemcovia môžu bezplatne využiť internet na školské potreby, hľadanie zamestnania, písanie e-mailov a pod.

Oznamujeme občanom, že dňa 7.5.2011 sa uskutočnilo športové popoludnie konané du dňu víťazstva nad fašizmom, v rámci ktorého sa uskutočnili športové súťaže pre deti, futbal pre dospelých, lampiónový sprievod pre deti s rodičmi k pamätníku padlých v 1. a 2. svetovej vojne a bolo pripravené občerstvenie s guľášom pre prítomných obyvateľov obce.

Oznamujeme občanom, že dňa 11.6.2011 sa uskutočnil zájazd pre deti a dospelých obce do Bojníc, v rámci ktorého mohli účastníci zájazdu navštíviť ZOO v Bojniciach a tiež Prepoštskú jaskyňu - múzeum praveku.

 Oznamujeme občanom, že dňa 25.6.2011 o 15.hod sa uskutočnilo športové popoludnie na miestnom futbalovom ihrisku pri príležitosti MDD a ukončenia školského roku  a tiež návštevy študentov a profesorov z KU, Praha s nasledovným programom:

- detský minifutbalový zápas

- športové súťaže detí

- súťaž pre dospelých

- futbalový zápas dospelých

- občerstvenie /rybacia polievka, pečená ryba/ - pri KD

- vatra na ihrisku

 

Sponzormi akcie boli: Obec Pinciná, Komunálna poisťovňa, a.s, TSV papier, Karlova univerzita, Praha, p. Kusnyír Ladislav,p. Farkaš Radúz, p. Votoupal Jozef,   starostka obce.

 

Oznamujeme občanom, ktorí si ešte nepožiadali na  obecnom úrade  o potravinovú pomoc z EÚ  a sú nepracujúci dôchodcovia s výškou starobného dôchodku do 305,- EUR /pri vdovách sa neprihliada na výšku vdovského dôchodku/, resp. nepracujúci inv. dôchodcovia s výškou inv. dôchodku do 305,- EUR, resp. stali sa poberateľmi dávok v hmotnej núdzi po 17.6.2011, aby priniesli na obecný úrad potvrdenie o výške dôchodku k 1.1.2011 /rozh.Soc.poisť./, resp. potvrdenie z Úradu práce pri poberateľoch dávok v hmotnej núdzi. Obec ešte zabezpečí 2. kolo poskytnutia potravinovej pomoci z EÚ. 17.6.2011 bolo vybavených 25 žiadateľov obce múkou a cestovinami, ktoré sme na náklady obce priviezli z distribučného skladu v Šimonovciach. Druhú etapu žiadateľov vybavíme v druhej polovici septembra - podľa prísľubu z Lackova, odkiaľ nám potravinovú pomoc majú doviezť.

Oznamujeme občanom, že  30.7.2011 sa uskutočnil zájazd našich obyvateľov do maďarského Egerszalóku, kde mohli účastníci zájazdu spoznať nádherné wellnes centrum Saliris Resort  so 17 vnútornými a vonkajšími bazénmi, rôznymi druhmi sáun a mohli obdivovať krásny soľný vrch, ktorý je jedinečný v Európe a prirovnávajú ho k tureckému Pamukale. Napriek počiatočnému dažďu sa zájazd vydaril a poobede si mohli účastníci zájazdu vychutnávať termálnu liečivú vodu už i za slnečného jasu. Krátka zastávka cestou domov v údolí krásnych žien dala bodku za vydareným výletom.  Na záver sme mohli skonštatovať, že nie je na škodu občas skúsiť i zmeniť obvyklé destinácie na niečo nové, a preto už teraz rozmýšľajte, kam sa vyberieme budúce leto ... 

Oznamujeme občanom, že v mesiaci júl 2011 sme začali s opravou a dobudovaním oplotenia cintorína svojpomocne s aktivačnými pracovníkmi obce. Opravovaná časť plota má dĺžku 75 m.  Nová časť oplotenia má dĺžku  cca 450 m v značnej stupńovitom teréne a preto privítame pomoc každého občana, ktorému záleží na tom, aby sme uvedenú akciu mohli v tomto roku ukončiť. Podrobné informácie osobne na obecnom úrade.

Oznamujeme občanom, že v mesiacoch marec - august 2011 bola prevedená oprava pivničných priestorov kultúrneho domu spolu s výmenou okien a vstupných dverí  firmou Proxima, s.r.o., Lučenec z prostriedkov dotácie na protipovodňové škody. Opravené priestory budú využité na športové a skladovacie účely.

Oznamujeme občanom, že koncom septembra 2011 bola opravená strieška nad vchodom do kultúrneho domu. Obec uhradila nákup materiálu /lexan, lišty a šrouby/ a prácu vykonali sponzorsky p. Votoupal Jozef a p. Votoupal Ladislav.

 

Výberové konanie na funkciu hlavný kontrolór obce Pinciná

V súlade s § 18a, odst.4 a ost.8, pís. a/ zák. č.369/1990 Z.z. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov, v zmysle uznesenia Obecného zastupiteľstva v Pincinej č. 8/2011, písm. h/ z 16.9.2011 vypisuje výberové konanie na funkciu hlavný kontrolór obce Pinciná.

Určuje nasledovné podmienky, náležitosti prihlášky a požiadavky:

Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra obce Pinciná musí odovzdať písomnú prihlášku s predpísanými náležitosťami najneskôr do 24.10.2011 do 12.00 hod. na Obecnom úrade v Pincinej v uzavretej obálke "Voľba hlavného kontrolóra".

Pracovný úväzok je 2 hod. mesačne.

Požiadavky:

- ukončenie minim. úplné stredné vzdelanie

- súhlas so zverejnením osobných údajov na účel vykonania voľby v zastupiteľstve

-fotokópia príslušného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní

- profesijný životopis s predhľadom doterajšej praxe s uvedením pracovnej pozície

- výpis z registra trestov

- znalosť základných noriem samosprávy

- účasť na výberovom konaní

Výberové konanie bude 28.10.2011.

Svoje písomné prihlášky odovzdať na Obec Pinciná, Pinciná č.12, 984 01 Lučenec. Obálku označte "voľba hlavného kontrolóra" Neotvárať!

Starostka obce : Ing.Votoupalová Valéria

Výsledok výberového konania:

výberovým konaním na zasadnutí OZ 28.10.2011 bola vybratá a zvolená do funkcie kontrolóra obce p. Jana Budáčová z Lučenca na 2-hod. úväzok mesačne

Futbalový zápas 5.11.2011 v obci, ktorý odohrali  ženatí proti slobodným,  sa skončil  víťazstvom družstva ženatých. Guláš pre účastníkov pripravil poslanec Káka P. Na nákup základnej suroviny  finančne prispel Obecný úrad a  tiež umožnil nákup 2 futbalových lôpt pre futbalistov obce.

Oprava cesty k domu smútku - tesne po sviatku Pamiatky zosnulých firma Svoma uskutočnila opravu cesty pred domom smútku asfaltom, po predchádzajúcej  sponzorskej oprave rozpukaného betónu  zaliatím betónom p. Votoupalom Jozefom a Ladislavom. Opravili sa tiež asfaltom mostíky pri bytovkách, pred vchodom do OÚ a bočným vchodom do bufetu.

 Brigáda na úprave bývalého školského dvora - za pomoci honu z Agrorisu s vodičom Imrichom Vargom a účasti brigádnikov z obce /Votoupalová  V., Farkaš A., Káka P., Ďuroš T., Faško, Šatan Dávid, Farkaš Lukáš, Kalina Štefan, Kalina Róbert a Marek sa podarilo upraviť nádvorie od haldy stavebného odpadu z minulých rokov, vytriediť zopár tehál zo zrúcaniny bývalej školy, odviezť 3 nákladné autá odpadu. V budúcom roku by sme chceli areál využiť na športové účely mládeže obce. Všetkým účastníkom brigády patrí poďakovanie. Zvlášť oceňujem prístup detí, ktoré sa už teraz chystajú na ďalšie brigády.

Maľovanie fasád KD - Ing. Csaba Baláž sa podujal sponzorsky premaľovať bočnú stenu KD a priestory medzi oknami KD, ktoré predtým upravili p.Votoupal Jozef a Ladislav tiež sponzorsky. Všetkým patrí poďakovanie za prácu, ktorú venovali nám všetkým.

Potravinová pomoc - 16.11.2011 zabezpečila starostka obce za pomoci svojho manžela dovoz potravinovej pomoci v množstve 640 kg pre 16 žiadateľov obce zo skladu v Hontianskych Nemcoch, ktoré boli zároveň rozdané žiadateľom. Celkovo tak obec zabezpečila v júni a novembri celkom 1640 kg potravín pre 41 žiadateľov, ktorí predložili potrebné potvrdenia na Obecnom úrade v Pincinej.

Mikuláš prišiel 4.12.2011 - za pomoci nášho duchovného pastiera vdp. Ľalíka Vladimíra bol zorganizovaný Mikuláš v miestnom kostole. Z 36 detí do 15 rokov sa akcie zúčastnili 24 spolu s rodičmi. Deti sa potešili z balíčkov, ktoré zabezpečil Obecný úrad a sponzorsky k nim prispeli Ing. Kučera Slavomír a starostka obce. Na záver sa odfotili s Mikulášom a jeho "družinou".

Potravinová pomoc - 8.12.2011 dostala posledná žiadateľka potravinovej pomoci 40 kg potravín zo Šimonoviec, ktoré zabezpečila starostka za pomoci p. Ragačovej z Vidinej /rodáčky z našej obce/, ktorá uvedené potraviny priviezla. Uspokojených tak bolo celkom 42 žiadateľov a rozdalo sa v priebehu roku 2011 /na 3-krát/ 1680 kg potravín pre oprávnených žiadateľov.

 

POKOJNÉ PREŽITIE VIANOČNÝCH SVIATKOV A ŠŤASTLIVÝ NOVÝ ROK 2012 ŽELÁ VŠETKÝM OBYVATEĽOM PINCINEJ

starostka obce